Usługi koszenia trawników

Prace ziemne, wykopy – jak nie uszkodzić trawnika.

Prace ziemne, wykopy – jak nie uszkodzić trawnika podczas prowadzenia inwestycji ziemnych.

Jak uchronić swój trawnik przed uszkodzeniem? Czasami zdarza się, że zachodzi potrzeba przeprowadzenia jakiś instalacji na dotychczas istniejącym, naszym terenie. Pięknie utrzymany ogród, trawnik cieszy nasze oczy. Wszelkie interwencje w jego wygląd i kształt budzą nasze obawy. Możemy jednak podjąć kroki zmierzające do uniknięcia uszkodzenia trawnika w przypadku konieczności prowadzenia wykopów.  

Co należy zrobić?

Wyznaczamy np. przy pomocy sznurka miejsce, gdzie planujemy wykop.

poradnik - prowadzenie prac ziemnych w ogrodzieWskazanym jest, aby przed rozpoczęciem wykopów usunąć wierzchnia warstwę gruntu (trawnika) na głębokość około 15, 20 cm. Do tego celu niezbędnym narzędziem będzie łopata – szpadel (sztychówka). Wycinamy nią kolejne kwadraty o szerokość i długość naszego szpadla i staramy się przy tym nie uszkodzić warstwy korzeniowej trawnika. szpadel pomocny podczas wykopów ziemnych prowadzonych w ogrodzieOdkładamy wykopane fragmenty w pobliżu, tak aby nie utrudniały nam planowych prac ziemnych. Dobrze jest, gdy kierunek, kształt i kolejność wykopanych fragmentów trawnika zostanie zachowana. Ułatwi nam to ponowne układanie ich po zakończeniu robót. Tak przygotowaną pryzmę możemy lekko zwilżyć wodą, przy pomocy konewki. W zależności jak długo będą one spoczywały do ponownego ułożenia powtarzamy podlewanie co najmniej raz dziennie. Po przygotowaniu terenu, czyli starannym usunięciu wierzchniej warstwy trawnika możemy przystąpić do realizacji planowanego przedsięwzięcia ułożenia instalacji.

 

Ważnym elementem w bezproblemowym przeprowadzeniu takich  prac, będzie wiedza o gabarytach wprowadzanych sieci. Jeżeli na przykład układamy rury o średnicy 10 cm, to taką też ilość ziemi, która zostanie później wprowadzono do wykopu, będziemy musieli ująć z objętości na całej długości wykopu. Ma to na celu zapobieżeniu sytuacji, gdzie zasypana rura oraz ułożona na wierzchu darń trawnika spowoduje powstanie górki lub zagłębienia (gdy przesadzimy z wycofaniem zbyt dużej objętości ziemi, która ma być użyta do zasypania wykopu). Reasumując, po wykonaniu wykopu rozkładamy naszą instalację, planujemy ile gruntu nie zostanie użyte do ponownego zasypania wykopu, zasypujemy instalację i układamy wcześniej wykopana ręcznie darń. W przypadku, gdy zachodzi potrzeba np. wkopania przewodu elektrycznego czy niewielkiej średnicy rury, do zasypu używamy całej objętości wykopanej wcześniej ziemi.

ułożony trawnik, darń po pracach ziemnychPo ułożeniu zaplanowanej instalacji możemy przystąpić do zasypywania jej. Staramy się co jakieś 15, 20 cm nasypanej ziemi do wykopu, zagęścić ją poprzez ubijanie, udeptywanie albo polewanie wodą. Na sam wierzch układamy wcześniej przygotowane fragmenty wykopanego trawnika, tak aby wystawał on około 2, 3 cm powyżej powierzchni (wysokość ta zależna jest od skuteczności zagęszczenia). Postarajmy się je ułożyć w takiej kolejności i w takim kształcie jak zostały wcześniej wykopywane. Pozwoli to ścisłe ułożenie, praktycznie niezauważalne w ubytki czy też łączeń trawnika. Niewielką ilość ziemi wprowadzamy na cały obszar przeprowadzonego wykopu, starając się ją rozciągnąć np. grabiami pazurkowymi, tak aby wypełniła powstałe niewielkie szczeliny pomiędzy bryłami ułożonego trawnika.  

Powyższa metoda świetnie sprawdza się również w przypadku, gdy na nasz trawnik wjedzie ciężki sprzęt, gdy będziemy zmuszeni skorzystać z usług koparki. Warto wówczas zwrócić uwagę, jaką szerokością łyżki, będzie przekopywany nasz teren, grunt i wyznaczyć linie gdzie ma być prowadzony wykop. uzupełnione braki w trawnikuPrzygotowanie trawnika przed wykopem, polega jak powyżej na ręcznym wykopaniu szpadlem ziemi, o szerokości około 5 do 10 cm więcej niż szerokość łyżki koparki. Bryły trawnika zabezpieczamy i układane w ten sam sposób jak powyżej. Wykopany tzw. Sznyt, pozwoli operatorowi koparki na celne wprowadzenie łyżki w miejsce prac. Brak takiego przygotowania podczas pracy koparki, powoduje rozszarpywanie darni trawnika na szerokość dużo większą niż planowana. Natomiast odkładanie ziemi z wykopu przez koparkę powoduje jej zmieszanie, a co za tym idzie bezpowrotną utratę darni. Obok na fotografiach można zobaczyć efekt końcowy, zaraz po zasypaniu instalacji i ułożeniu wczesniej wykopanych fragmentów trawnika.

 
 
Po zakończeniu usług wykonywanych przez sprzęt mechaniczny pozostaje nam podjąć kroki jak w poprzednim przypadku, czyli zasypać wykop z zagęszczaniem, ułożyć bryły z trawnikiem oraz nawadniać obficie przez co najmniej dwa, trzy dni.

Dodaj komentarz