Usługi koszenia trawników

Krety i nornice – nasi niechciani goście

Często zdarza się, że pomimo naszej najwyższej troski o ogród, pojawiają się w nim niechciani „goście”. 

Od lat problemem okazują się różnej maści goście typu krety i nornice. Te pierwsze są pod ochroną gatunkową w naszym kraju, co ogranicza możliwości pozbycia się ich w niektórych sytuacjach.

 Inaczej jednak wygląda to, gdy zwierzę wyrządza szkody na terenie naszego ogrodu – można wówczas próbować go złapać (życzę powodzeniaJ), przepłoszyć lub stosować, równie mało skuteczne, sposoby pozbycia się go.

szkody wyrządzone przez nornicę w trawniku.W miarę pewnym rozwiązaniem jest siatka z tworzywa sztucznego, która uniemożliwia zarówno kretom jak i nornicom dewastowanie naszego trawnika. Nie oszukujmy się, koszt założenia takiej siatki jest dość wysoki, a najlepiej uczynić to w momencie zakładania trawnika – nie wiem czy ktoś na etapie zakańczania inwestycji budowy domu, ma środki finansowe i głowę do tego, aby wówczas o tym pomyśleć. Nie mniej jednak warto zainteresować się tym tematem, aby w przyszłości nie pomstować i cieszyć się nieskazitelnym i równym trawnikiem.